Pogoji uporabe spletnih strani

za kandidate in podjetja

Pogoji uporabe spletnih strani

Zahvaljujemo se vam za obisk spletnih strani smart-mark.net

Varovanje zasebnosti 

Smart-mark d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletne strani smart-mark, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 

Smart-mark d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. 


Pravno obvestilo 

1. Uvod
Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.smart-mark.net (v nadaljevanju: spletno mesto). 
Pravno obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno mesto. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema tu opisana pravila in se z njimi strinja. 

2. Vsebina spletnih mest www.smart-mark.net
Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu, so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Smart-mark d.o.o. se obvezuje, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.
Kazenska in civilna odgovornost Smart-mark-a d.o.o. za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnemu mestu.
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. 

3. V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku določene spletne strani. Najprej je zapisano ime vašega računalnika oziroma vaše ime ter ime obiskane spletne strani.Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobite podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Na ta način se lahko izve marsikaj o strojni opremi vašega računalnika in uporabi interneta. 

4. Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo s področja zapisanega v naslovni vrstici. 

5. Zaščita avtorskih pravic
Spletno mesto je izključna last Smart-mark-a d.o.o., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) objavljena na spletnem mestu so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Smart-mark-a d.o.o..
Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi oziroma drugimi predstavitvami v kakršnikoli obliki na spletnem mestu , kot so slike, ilustracije, audio video posnetki, fotografije, ikone, besedila in druga gradiva, kot tudi sam portal in njegova oblika, so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene. Kakršnokoli spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakršnakoli uporaba objavljenega gradiva je prepovedana, razen v primeru izrecnega pisnega dovoljenja lastnika. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali kako drugače nekomercialne namene pod pogojem, da upoštevate avtorske pravice ali druga lastniška obvestila, vsebovana v objavljenih dokumentih. 

6. Varstvo osebnih podatkov
Kot uporabnike naših storitev vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami in določanja ustreznosti kandidatov za uporabo enega izmed avtomobilov, uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.
V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja v celoti spoštujemo zakonske določbe. Ko brskate po spletnem mestu ste anonimni. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste zaradi korespondence, sodelovanja v projektu, registracije na straneh zaupali svoje osebne podatke. Smart-mark d.o.o. jamči, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, vsi morebiti pridobljeni osebni podatki uporabnikov te spletne strani, pa bodo obdelani skladno z določili veljavne zakonodaje. Osebne podatke, ki jih Smart-mark d.o.o. pridobi z registracijo posameznika, uporablja izključno za namen obveščanja o področjih, ki jih v okviru registracije uporabnik izbere, za morebitne potrebe komercialnega sporočanja pa bo pridobljene osebne podatke uporabljal zgolj in le na podlagi vnaprej pridobljenega soglasja prejemnika tovrstnih sporočil.
Ti podatki se shranjujejo dokler se uporabnik od storitve obveščanja ne odjavi. Od prejemanja e-novic se lahko uporabnik odjavi kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo in sledi navodilom. Če ste nov uporabnik spletnega mesta, vas bo Smart-mark d.o.o. ali pooblaščena tretja oseba kontaktirala prek elektronskih sredstev samo, če boste v to vnaprej privolili. 

7. Zunanje povezave
Del spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del spletnega mesta smart-mark. Za vsebino na teh spletnih straneh Smart-mark d.o.o. ne odgovarja. 

8. Omejitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletnih straneh www.smart.mark.net so informativne narave. Smart-mark d.o.o. skrbi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini ne odgovarja , prav tako nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah.
Spletno mesto vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi, ki jih upravljajo tretje osebe, vendar Smart-mark d.o.o. ni odgovoren za njihovo vsebino. Na delovanje omenjenih spletnih povezav Smart-mark d.o.o. nima nikakršnega vpliva in ne more nadzorovati ali upoštevajo pogoje o zasebnosti ali ne, prav tako nima vpliva na zakonitost in točnost vsebine teh spletnih mest, zato je pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest odgovornost podjetja Smart-mark d.o.o., za vse primere izključena. 
Smart-mark d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnih strani www.smart-mark.net, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Smart-mark d.o.o. ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strain. 

9. Blagovne znamke & logotip
Blagovne znamke, logotipi in storitvene ikone, ki se nahajajo na spletnih straneh www.smart-mark.net, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke podjetja Smart-mark d.o.o. ali z njim povezanih organizacij oziroma pooblaščenih partnerjev, za objavo katerih ima Smart-mark d.o.o. dovoljenje njihovih lastnikov. Pravica do uporabe znamk, logotipa ali katerekoli licence, katerih lastnik je Smart-mark d.o.o. ali tretje osebe, brez pisnega dovoljenja ni dovoljena. Zloraba kakršnegakoli gradiva ali vsebine, prikazane na spletnih straneh www.smart-mark.net je strogo prepovedana in kazniva. 

10. Uporaba informacij in gradiv ter sprememba podatkov
Smart-mark d.o.o. si bo prizadeval podatke in informacije objavljene na spletnih straneh tekoče posodabljati. Hkrati si pridružuje pravico do spreminjanja vsebine brez predhodnega obvestila. Vse informacije, objavljene na spletnih straneh www.smart-mark.net so informativnega značaja in za lastnika spletnih strani niso zavezujoče.
Pravno obvestilo lahko Smart-mark d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani. 
Smart-mark d.o.o. ne odgovarja za mnenja uporabnikov spletnega mesta in druge vsebine, na katere le-ta nima vpliva. 
Z uporabo spletnih strani www.smart-mark.net uporabnik potrjuje, da sprejema opisane pogoje in pravila uporabe spletnih strani in se z njimi strinja. 

11. Zaključek
Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji in pravili uporabe spletnega mesta.